ENBIOSIS Yapay Zeka TEKNOLOJİSİ

AI-powered microbiome analysis and recommendation

Yapay Zeka ile İnsan Gut Mikrobiyomunu Nasıl Birleştiriyoruz?

Bağırsak mikrobiyomu yapay zeka teknolojileri kullanılarak analiz edilir. Numunenin alınmasının ardından laboratuvarımız NGS tabanlı analizi yürütür. ENBIOSIS algoritması ham DNA verilerini işler, taksonomik düzeyde kişinin bağırsağında hangi bakteri gruplarının yaşadığını tespit eder ve en önemlisi aralarındaki ekolojik ve fonksiyonel ilişkileri tanımlar. Müşterinin mikrobiyom analizinin ayrıntıları ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporunda verilmektedir.

ENBIOSIS Yapay Zeka TEKNOLOJİSİ

Makine öğrenimi modellerini eğitmek için American Gut Project, Human Microbiome Project, Flaman Gut Flora Project’ten elde edilen açık kaynak verileri ve sahip olduğumuz şirket içi verileri kullanarak bir mikrobiyom veritabanı derledik. Veritabanını 33.000’den fazla kişinin mikrobiyom verileri ile yaşam tarzı ve sağlık bilgileri oluşturmaktadır. Büyüyen biyobankamızla yapay zeka teknolojimiz kendini geliştiriyor.

AI-powered microbiome analysis and recommendation
AI-powered microbiome analysis and recommendation

Probiyotik Öneri Sistemi

Probiyotikler, takviye olarak tüketildiğinde sağlık yararları sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Her insanın mikrobiyomunda farklı probiyotik organizmalar eksiktir. Her bireyin mikrobiyomunu mikrobiyal gen çözünürlüğünde analiz eden ENBIOSIS, kronik hastalıkların komplikasyonlarının yanı sıra sağlığın geliştirilmesi için kişiselleştirilmiş probiyotik önerileri sunar.

ENBIOSIS Yapay Zeka Temelli Beslenme Modeli

Gıda-mikrobiyota ilişkisini değerlendirmek için, karbonhidratlar, proteinler, lipitler, vitaminler/mineraller, fitokimyasallar, gıda katkı maddeleri, spesifik gıdalar, fermente gıdalar gibi kategorileri içeren bir besin veri tabanı derledik. İn-vivo çalışmalarda belirli mikroorganizmaların büyümesi/inhibisyonu ile ilişkili olan mikro besinler bir meta-analiz ile belirlenir. Nihai veri tabanı, mikro besinleri ve bunların hedef mikroorganizmalarını içerir. Tercih edilen bir mikrobiyom modülasyonu (yani daha sağlıklı bir duruma doğru, probiyotik bileşim lehine) belirlendiğinde, ilgili mikro besinler buna göre puan alır. Tek bir mikro besin maddesinin birden çok hedefi olabileceği gibi, bir organizma birden çok mikro besin maddesi tarafından hedef alınabilir. Bu, belirli mikro besinlerin tekrarlanan tercihlerine, dolayısıyla geniş bir aralıkta farklı derecelendirmelere neden olur. Nihai puanlar, 0-10 aralığında ölçeklenen göreli bir derecelendirmedir. Benzer şekilde, gıda puanları, gıda maddelerinin mikro besin bileşenleri tarafından doğrusal olarak ağırlıklandırılan kümülatif puanlamasıdır.

AI-powered microbiome analysis and recommendation
AI-powered microbiome analysis and recommendation

ENBIOSIS Yeni Nesil Probiyotikler ve Canlı Biyoterapötikler

Yapay zeka tabanlı biyobelirteç keşif teknolojimiz, insan sağlığıyla ilişkili genetik varlıkları keşfetmek için çok miktarda mikrobiyom verisi madenciliği yapıyor. Tescilli mikro-biyobankamızdaki araştırmamız boyunca, potansiyel olarak benzeri görülmemiş sağlık yararları sağlayabilen çarpıcı biyobelirteçler (büyük DNA segmentleri olarak bakteri genleri ve biyosentetik gen kümeleri) keşfettik. Yeni nesil probiyotikler sağlayan söz konusu biyobelirteçleri entegre etmek için genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar üretmek üzere bir araştırma ve geliştirme programı başlattık.