ÜRÜNLER

Enbiosis mobile app, web app and report for a microbiome test

Gut Microbiome-Driven Personalized Diet Plan

We developed an AI algorithm that holistically evaluates the relationship between trillions of gut bacteria and general health parameters to create an optimal, personalized diet strategy that transforms each individual's microbiome profile to a healthier state

Enbiosis diet model microbiome analysis

Yapay Zeka Destekli Mikrobiyom Analizi

Bağırsak mikrobiyomu yapay zeka teknolojileri kullanılarak analiz edilir. Numune alındıktan sonra laboratuvarımız NGS tabanlı analizi gerçekleştirir. ENBIOSIS algoritması ham DNA verilerini işler, kişinin bağırsaklarında hangi bakteri gruplarının yaşadığını taksonomik düzeyde belirler ve en önemlisi aralarındaki ekolojik ve fonksiyonel ilişkileri tanımlar. Müşterinin mikrobiyom analizine ait detaylar ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporu’nda sunulmaktadır.

Enbiosis gut microbiome test kit
Enbiosis report and gut scores
Improvement in health symptoms and diseases by improving gut health
Food and nutrition recommendation for improving gut health
Enbiosis food recommendation and scoring algorithm

Kişiselleştirilmiş beslenme planı

ENBIOSIS gıda öneri algoritması, hedeflenen sağlıklı mikrobiyom profiline ulaşmak için her bir gıda için optimal öncelik puanlarını hesaplar. Daha sağlıklı bir bağırsak ekosistemi durumuna “bakterilere besin sağlama veya aç bırakma” stratejisiyle optimal bir şekilde bakteri sayısını düzenleyerek ulaşılır.

Her bir bakterinin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri farklılık gösterebilir. Bazı bakteriler farklı besin maddelerine ihtiyaç duyarken, diğerleri aynı besin maddelerine ihtiyaç duyabilir. 293 besin bileşeni üzerinde 2,439 etkileşim ve 768 farklı bakteri suşunun bilgileri veritabanına haritalanmıştır. Algoritmalar, bu etkileşimleri analiz eder ve besin puanları vermek için korelasyonları birleştirir.

Supplement recommendation with aid of AI-powered microbiome analysis

Kişiselleştirilmiş probiyotik ve prebiyotik önerileri

Motorumuz, eşsiz bağırsak profilleri için en uygun ve erişilebilir probiyotik ve prebiyotik seçeneklerini belirler.

Bir Öneri Motoru oluşturmak için, piyasada ticari olarak bulunan probiyotik ve prebiyotik takviyelerinin işlevsel özelliklerini analiz ettik ve ortaya çıkardık.

Öneri Motoru, bağırsak mikrobiyomunu metagenom düzeyinde analiz ederek bireyler için en uygun probiyotik ve prebiyotik uyumu belirler.

How it works?

Enbiosis microbiome analysis kit

1

The ENBIOSIS Analysis Kit is delivered to your home. You will obtain your sample easily and send us the kit free of charge 

Enbiosis microbiome analysis labs

2

DNA analysis is performed on the bacteria in the sample, and this data is imported into the advanced ENBIOSIS software 

Enbiosis microbiome analysis nutrition recommendation

3

The advanced ENBIOSIS artificial intelligence algorithm computes the nutrient scores that will ensure perfect balance

Supplement recommendation with microbiome analysis test results

4

Based on these results, we provide you with information about personalized prebiotic & probiotic supplements that are best for you

Join us and take your place in a leading environment

Fill out the form now to learn more!

Become a partner