Global Innovation Challenge (GIC) to coroczny międzynarodowy konkurs zachęcający do innowacji i przedsiębiorczości wśród studentów i studentów. Konkurs organizowany jest przez Grupę Banku Światowego i zaprasza zespoły studentów do zgłaszania swoich innowacyjnych rozwiązań odpowiadających globalnym wyzwaniom rozwojowym.

GIC koncentruje się na trzech głównych obszarach: innowacjach, przedsiębiorczości i wpływie społecznym. Konkurs rzuca wyzwanie uczniom, aby stworzyli rozwiązania odpowiadające globalnym wyzwaniom, takim jak ubóstwo, nierówność, zmiany klimatyczne oraz dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji.

W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich kierunków, a zespoły muszą składać się z co najmniej dwóch osób. GIC zapewnia zasoby i opiekę mentorską wspierającą rozwój pomysłów i biznesplanów zespołów. Najlepsze zespoły są zapraszane do udziału w tygodniowym Bootcampie w Waszyngtonie, gdzie otrzymują dalsze wsparcie mentorskie i możliwości nawiązywania kontaktów.