Mikrobiyom bilimi: sağlık ve keşfin buluştuğu yer

ENBIOSIS biyobelirteçleri
aşağıdakiler için kullanılır

Kişiselleştirilmiş beslenme ve diyet teknolojileri

Mikrobiyom tabanlı sıvı biyopsi ve tanısal

Yeni nesil probiyotikler ve biyoterapötikler

Sağlık

 • Mikrobiyom analiz raporu
 • Kişiselleştirilmiş diyet modeli
 • Kişiselleştirilmiş pre & probiyotik önerileri
 

Teşhis

Mikrobiyom tabanlı sıvı biyopsi ürün ailemiz, invazif olmayan erken hastalık tespiti biyoteknoloji kitleri ve yazılımı sağlamaktadır.

Yapay zeka ajanları, veri madenciliği ENBIOSIS Biobank aracılığıyla sıvı biyopsi biyobelirteçlerini keşfeder. Biyobilim ekibimiz daha sonra bu biyobelirteçleri biyoteknoloji ürünlerine dönüştürür.

Bilimsel araştırma Ürün geliştirme Prototip Doğrulama Nihai ürün Gastrointestinal hastalıklar (CRC, IBS, IBD)

Tedavi Edici

Uzun vadeli ürünler

*Tedavi Edici: IBS Tedavisinde %78 Başarı, IBS Yönetim Hizmeti Satışta, Kronik Kabızlık Tedavisinde %83 Başarı

 • Mikrobiyom diyeti ile hastalık yönetimi
 • Bakteriyofaj tedavisi
 • Kişisel terapi çözümleri
 • Biyoterapötikler
 • Akıllı mikrobiyom nakli

ENBIOSIS mikrobiyom platformu

ENBIOSIS jenerik çerçevesi, mikrobiyom örneklerini ve yaşam tarzı ve sağlık bilgilerini bir uygulama paneli aracılığıyla kullanıcılardan postayla veya yerinde toplar. Örnekler yeni nesil dizilemeye tabi tutulur ve üretilen veriler, belirli çözümleri döndürmek için yapay zeka algoritmaları tarafından çıkarılmak üzere biyobankaya yerleştirilir. Bu genelleştirilmiş boru hattı, aynı işletim sistemini paylaşan bir dizi eklenti çözümüne uygulanabilir.

IP & Rekabet ortamı

Trade screet

Şirket İçi & Korumalı

Patent & Lisanslar

Rekabet ortamı

 • Veriye dayalı yeni biyobelirteçler
 • SOTA invaziv olmayan teşhis yöntemleri
 • ENBIOSIS Biyobank tarafından desteklenen mikrobiyom tabanlı sağlık ağı
 • Çeşitli uygulamalar için birleşik platform

Projeler

Yeni genel probiyotikler

Bağırsak mikrobiyomuna dayalı gastroenterolojik hastalık teşhisi

GDO’lu probiyotikler

Faz

Faz 1

Faz 2 – 3

Faz 1

Vertical

Sağlık

Teşhis

Tedavi Edici

Süre

Uzun vadeli

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Faz 1: Temel çalışma, Veri toplama, Biyoinformatik

Faz 2: Islak laboratuvar, Algoritma geliştirme

Faz 3: Klinik çalışma, Sertifikalar

Faz 4: Satış

Klinik çalışmalar

* IBS üzerine yaptığımız klinik çalışma %78’lik bir başarı oranı göstermiş ve sonuçlar Gut Microbes (Etki Faktörü: 11.7) dergisinde yayınlanmıştır.

* Kronik kabızlık üzerine yaptığımız klinik çalışma %83’lük bir başarı oranı göstermiş ve sonuçlar JCM’de yayınlanmıştır (Etki Faktörü: 5.1).

 
 
Enbiosis gut microbiome health and paper and research
Publication of Enbiosis related to gut health improvement

Kapsamlı bir araştırmanın sonucu olacak yeni ürünler sunarak işimizi büyütmeyi amaçlıyoruz.

Gelecek ürünler

Yeni jenerik probiyotikler & GDO’lu probiyotik

Sağlıklı insan mikrobiyomundan probiyotik takviyesi olarak kullanılabilecek yeni probiyotik suşları izole ettik. Ek olarak, biyobelirteç keşif algoritmalarımız, GDO probiyotiklerine entegre edildiğinde insan sağlığını geliştirmek için güçlü adaylar olan biyosentetik gen kümelerini çıkardı.

GDO probiyotiklerin mühendisliğini yapmak ve endüstriyel düzeyde takviye üretimine geçmek için sentetik biyoloji yetenekleriyle işbirliği yapmamız gerekiyor.