Bağırsak mikrobiyomunun şifresini çözmek için yapay zekanın gücünden faydalanın

AI-powered microbiome analysis and recommendation

Yapay zeka ve insan bağırsak mikrobiyomunu nasıl birleştiriyoruz?

Bağırsak mikrobiyomu yapay zeka teknolojileri kullanılarak analiz edilir. Numunenin alınmasının ardından, anlaşmalı laboratuvarlarımız NGS tabanlı analizi gerçekleştirir. ENBIOSIS yazılımı ham DNA verilerini işler, taksonomik düzeyde kişinin bağırsağında hangi bakteri gruplarının yaşadığını belirler ve en önemlisi bunlar arasındaki ekolojik ve işlevsel ilişkileri tanımlar. Mikrobiyom analizinin detayları ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporu‘nda yer almaktadır.

ENBIOSIS yapay zeka teknolojisi

Makine öğrenimi modellerini eğitmek için, Amerikan Bağırsak Projesi, İnsan Mikrobiyom Projesi, Flaman Bağırsak Florası Projesi ve sahip olduğumuz kurum içi verilerden elde edilen mevcut açık kaynaklı verileri kullanarak bir mikrobiyom veritabanı derledik. Veritabanı, 46.000’den fazla bireye ait mikrobiyom verileri ile yaşam tarzı ve sağlık bilgilerinden oluşmaktadır. Genişleyen biyobankamız ile yapay zeka teknolojimiz kendini sürekli geliştiriyor.

AI-powered microbiome analysis and recommendation
AI-powered microbiome analysis and recommendation

Probiyotik öneri motoru

Probiyotikler, takviye olarak tüketildiklerinde sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Her bireyin mikrobiyomunu mikrobiyal gen çözünürlüğünde analiz eden ENBIOSIS, sağlığı geliştirmenin yanı sıra kronik hastalıkların komplikasyonlarını önlemek için kişiselleştirilmiş probiyotik önerileri sunar.

 

ENBIOSIS Yapay zeka tabanlı beslenme modeli

Gıda-mikrobiyota ilişkisini değerlendirmek için karbonhidratlar, proteinler, lipidler, vitaminler/mineraller, fitokimyasallar, gıda katkı maddeleri, spesifik gıdalar, fermente gıdalar kategorilerini içeren bir besin veritabanı derledik. İn-vivo çalışmalarda belirli mikroorganizmaların büyümesi/ inhibisyonu ile ilişkili olan mikro besinler bir meta-analiz ile belirlenmiştir.

Nihai veri tabanı mikro besinleri ve hedef mikroorganizmaları içerir. Tercih edilen bir mikrobiyom modülasyonu (yani probiyotik bileşim lehine daha sağlıklı bir duruma doğru) belirlendiğinde, ilgili mikro besinler buna göre puan alır. Tek bir mikro besin birden fazla hedefe sahip olabileceği gibi, bir organizma birden fazla mikro besin tarafından hedeflenebilir. Bu da belirli mikro besinlerin tekrarlayan tercihlerine ve dolayısıyla geniş bir aralıkta farklı derecelendirmelere yol açar.

Nihai puanlar 0-10 aralığına ölçeklendirilmiş göreceli bir derecelendirmedir. Benzer şekilde, gıda puanlamaları, mikro besin içeriklerine göre doğrusal olarak ağırlıklandırılmış gıda maddelerinin kümülatif puanlamasıdır.

AI-powered microbiome analysis and recommendation
AI-powered microbiome analysis and recommendation

ENBIOSIS yeni nesil probiyotikler ve canlı biyoterapötikler

Yapay zeka tabanlı biyobelirteç keşif teknolojimiz, insan sağlığıyla ilişkili genetik varlıkları keşfetmek için büyük miktarlarda mikrobiyom verisini veri madenciliği ile işlemektedir. Tescilli mikro-biyobankamızdaki arayışımız boyunca, potansiyel olarak benzeri görülmemiş sağlık yararları sağlayabilecek çarpıcı biyobelirteçler (büyük DNA segmentleri olarak bakteriyel genler ve biyosentetik gen kümeleri) keşfettik.

Söz konusu biyobelirteçleri entegre ederek yeni nesil probiyotikler sunmak üzere genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar üretmek için bir araştırma ve geliştirme programı başlattık.